If-Koubou

Word 2007: Urmăriți data și ora Un document este modificat

Word 2007: Urmăriți data și ora Un document este modificat (Cum să)

Când aveți un document în rețeaua dvs. la care au acces mai mulți utilizatori, este bine să știți ora și data la care este modificat. De exemplu, dacă există un proiect de grup interofic, liderii de echipă pot urmări când un document este creat, imprimat sau salvat ultima dată.

În document plasați cursorul în locul în care doriți să introduceți data și ora. Apoi, alegeți fila Insert (Inserare) și faceți clic pe Câmpuri rapide.

Când se deschide caseta Câmp, selectați Data și ora din caseta derulantă Categorii.

Apoi, selectați ce nume de câmp doriți să apară în document.

În cele din urmă, dorim să alegem formatul pentru data și / sau ora. Aceasta se face sub Proprietățile câmpului.

În exemplul de mai jos am plasat câmpurile la sfârșitul documentului. A trebuit să trec de două ori procesul de mai sus. Odată pentru data de imprimare și a doua oară pentru data salvării. Câmpurile se vor actualiza automat de fiecare dată când o persoană imprimă documentul sau îl salvează.